மதிக்கப்படுவதற்கான உரிமை அனைவருக்கும் உள்ளது.

மற்றவர்களுக்கு மதிப்பளித்தல்

 • நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் கண்ணியமாக இருக்கிறோம்.
 • ஒருவருக்கொருவர் வேறுபாடுகளை மதிக்கிறோம்.
 • அனைவருக்கும் கேட்க உரிமை உண்டு என்பதை நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம்.
 • மற்றவர்கள் கற்றுக்கொள்ள இங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் மதிக்கிறோம்.
 • எந்தவொரு கவலையும் ஒரு குழு உறுப்பினரிடம் புகாரளிப்பதன் மூலம் நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் கவனிக்கிறோம்.

நடத்தை

 • ஏதாவது செய்யும்படி கேட்கும்போது நாங்கள் பதிலளிப்போம்.
 • நாங்கள் எந்த நேரத்திலும் மோசமான மொழியைப் பயன்படுத்துவதில்லை.
 • நாங்கள் எங்கள் தொலைபேசிகளை அணைப்போம் அல்லது வகுப்புகளின் போது அவற்றை ‘அமைதியாக’ வைப்போம்.
 • நாங்கள் சரியான நேரத்தில் மற்றும் சரியான உபகரணங்களுடன் வகுப்புகளில் கலந்துகொள்வோம்.
 • நாங்கள் வகுப்புகளில் தவறாமல் வருவோம்.
 • நாங்கள் இல்லாதிருந்தால் குழுவுக்கு தெரியப்படுத்துவோம்.
 • SPARKS தொடர்ச்சியான வளர்ச்சி மற்றும் வெற்றிக்கு நாங்கள் பங்களிப்போம்.

ரகசியத்தன்மை

 • பயிற்சி அமர்வுகள், பட்டறைகள் அல்லது தனியார் தகவல்தொடர்புகளின் போது மற்ற உறுப்பினர்களுடன் பரிமாறிக்கொள்ளப்படும் உணர்திறன் தகவல்கள் தனிப்பட்டதாக கருதப்பட வேண்டும்
 • தகவல்களைப் பகிர்ந்த தனிநபரின் (நபர்களின்) முன் அனுமதியின்றி இதுபோன்ற எந்த தகவலும் மற்றவர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படக்கூடாது.
 • உறுப்பினர்களால் பகிரப்பட்ட தகவல்கள் எந்த நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
 • குழுவில் பகிரப்பட்ட பொருட்கள் உட்பட உறுப்பினர்கள் பெற்ற தகவல்களை முறையற்ற முறையில் பயன்படுத்தக்கூடாது.
 • உறுப்பினர்கள் SPARKS தொடர்பான விஷயங்களில் நேர்மையாகவும் நேர்மையுடனும் செயல்பட வேண்டும்.

சம்மதம்

 • நான் உறுப்பினராக வழங்கிய விவரங்களை சேமித்து வைக்க ஒப்புதல் அளிக்கிறேன்.
 • வகுப்புகளில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் உறுப்பினர்களிடையே பகிரப்படுவதற்கு நான் ஒப்புதல் அளிக்கிறேன்.

பின்வருவனவற்றை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம்:

 • விதிகள் / ஒழுக்கங்களை ஏற்க தொடர்ந்து மறுப்பது.
 • பிற பெற்றோர் மற்றும் நிபுணர்களுக்கு வாய்மொழி / உடல் ரீதியான துஷ்பிரயோகம்.
 • எந்த வடிவத்திலும் கொடுமைப்படுத்துதல்.
முதற் பெயர்
குடும்ப பெயர்
முதற் பெயர்
குடும்ப பெயர்
முதற் பெயர்
குடும்ப பெயர்
முதற் பெயர்
குடும்ப பெயர்
ஏற்றுக்கொள்ளல்